โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021 09:53

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เคลื่อนที่ พื้นที่ตำบลปิงหลวงและตำบลเมืองลี

เขียนโดย...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลปิงหลวง และตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (syringe) ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 87 dose เข็ม 2 จำนวน 354 dose รวมเป็น 441 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน 

ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลปิงหลวง และเมืองลี ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

อ่าน 155 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu