พิมพ์หน้านี้
วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021 10:22

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 พื้นที่ ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน

เขียนโดย...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.30 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลนาทะนุง ณ อาคารสำนักสงฆ์บ้านสันป่าสัก รพ.สต.นาทะนุง และ อาคารอเนกประสงค์วัดนาทะนุง เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (syringe) ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 92 dose และ เข็ม 2 จำนวน 214 dose รวมเป็น 306 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
 ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลนาทะนุง และผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

อ่าน 206 ครั้ง