โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2021 15:44

หมู่บ้าน 100% วัคซีนโควิด-19

เขียนโดย...

วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 จังหวัดน่านมอบใบประกาศหมู่บ้าน 100%  วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้กับบ้านนาตอง หมู่ที่ 7  ต.นาทะนุง  อ.นาหมื่น  จ.น่าน  

อ่าน 288 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu