พิมพ์หน้านี้
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2021 11:32

ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 (Covid Free Setting NAN)

เขียนโดย...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัด สสอ.นาหมื่น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อปท. ลงพื้นที่สุ่มตรวจ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม และปั๊มน้ำมัน ในเขตตำบลนาทะนุง ปิงหลวง และเมืองลี เพื่อให้ร้านค้า-สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกัน โรคโควิด-19 (Covid Free Setting NAN) โดยลงประเมิน ร้านค้า และสถานประกอบการที่สมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 24 ร้าน แยกเป็นเขต ต.นาทะนุง 8 ร้าน ต.ปิงหลวง 8 ร้าน และ ต.เมืองลี 8 ร้าน พร้อมกับทำการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ในพนักงานและผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย (ผลเป็นลบ) และได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลัก New Normal และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งร้านที่ผ่านการประเมิน จะได้รับมอบใบประกาศ ต่อไป

อ่าน 195 ครั้ง