โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (23)

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2022 17:41

ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เขียนโดย...

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง เทศบาลบ่อแก้ว สภ.นาหมื่น ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอำเภอ กศน. การไฟฟ้านาหมื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.นาหมื่น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.นาหมื่น และ รพ.นาหมื่น ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปง ตำบลบ่อแก้ว จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมวัดพงษ์ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดบริการประชาชนจากหน่วยงาน ต่างๆ บริการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แบบไม่อดอาหาร (เจาะแบบสุ่ม) การรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียก บริการตัดผมให้กับประชาชน การมอบถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา-ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ .... โดยในวันนี้มีจำนวนผู้ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลทั้งหมด 30 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 12 ราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 136 คน
...ทั้งนี้ขอขอบคุณ อสม.บ้านปง ที่ได้ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สาธารณสุขอำเภอนาหมื่นประกาศเจตนารมณ์งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ ระมัดระวังอุบัติเหตุการจมน้ำ เนื่องจากข้อมูลย้อนหลังช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตเฉพาะในวันลอยกระทงมากถึง 60 ราย จึงขอเน้นย้ำมาตรการ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง”

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้จังหวัดต่างๆ สามารถจัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ขอขมาพระแม่คงคา และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้ โดยสถานการณ์การจมน้ำในช่วงวันลอยกระทง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2564) จากข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าวันลอยกระทงวันเดียว มีคนจมน้ำเสียชีวิต 60 คน เฉลี่ยปีละ 12 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงหลังวันลอยกระทงเพียง 1 วัน ของแต่ละปี จะพบว่ามีการจมน้ำเสียชีวิตสูงมากกว่าวันลอยกระทงถึง 1-2 เท่า กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 45-59 ปี (ร้อยละ 30) เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ร้อยละ 14) เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 5 เท่า ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการจมน้ำในช่วงลอยกระทงที่พบบ่อยคือ การดื่มสุรา การลงไปเก็บเงินในกระทง และการปล่อยให้เด็กลอยกระทงหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ซึ่งจากข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้บาดเจ็บจากการจมน้ำและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ถึง ร้อยละ 15

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำมาตรการสำหรับประชาชนในการป้องกันการจมน้ำ ช่วงลอยกระทง คือ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ไม่เมา คือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันลอยกระทง ไม่เก็บ คือ ไม่แนะนำให้ลงน้ำไปเก็บเหรียญในกระทง เพราะน้ำเย็นอาจทำให้ตะคริวเสี่ยงจมน้ำได้ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เมื่อพาเด็กไปลอยกระทง ไม่ปล่อยเด็กให้คลาดสายตา เพราะเพียงแค่ชั่วพริบตา เด็กอาจตกน้ำได้ (เด็กสามารถจมน้ำได้แม้ระดับน้ำเพียง 1-2 นิ้ว) และการป้องกันสำหรับหน่วยงานหรือพื้นที่จัดงาน คือ 1.กำหนดพื้นที่สำหรับจัดงานลอยกระทงอย่างชัดเจน เว้นระยะห่าง มีแสงสว่างเพียงพอ มีรั้วหรือสิ่งกั้นขวาง ป้องกันการพลัดตกน้ำ 2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำ จมน้ำ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เชือก ไม้ 3.สำหรับการเดินทางทางน้ำ ต้องจัดเตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร และให้มีการสวมใส่ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง 4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่อง และช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หากเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้่นที่อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน   
วันที่ 17 มิถุนายน 2565   เวลา 17.30 น.
  •  พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK+) 3 ราย อยู่ใน ต.นาทะนุง 1 ราย และ ต.เมืองลี 2 ราย แยกเป็นดังนี้                                                                                                                                                                      - ผู้ป่วยบ้านทัวทุ่ง ม.5 ต.นาทะนุง 1 ราย                                                                                                                                                                                                                                              - ผู้ป่วยบ้านนาหมอ ม.3 ต.เมืองลี 2 ราย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ☑️ ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
☑️ ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา                  
☑️ หากไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK
☑️ เชิญชวนเข้ารับวัคซีน?เข็มแรก #สร้างภูมิคุ้มกัน ?เข็มสาม#เพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยลดโอกาสติดเชื้อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:57

ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เขียนโดย...

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับอำเภอนาหมื่น ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาหมื่น จัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น ?? ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 91 dose แบ่งเป็น Astrazenega เข็ม 1 จำนวน 4 dose ,เข็ม 2 จำนวน 1 dose ,เข็ม 3 จำนวน 80 dose และ Pfizer เข็ม 1 จำนวน 6 dose โดยหลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการตัดผมฟรีจาก อส.นาหมื่น ... ในการนี้ขอขอบคุณ อสม.บ้านน้ำเคิม ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:44

COVID Free Setting

เขียนโดย...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น. คปสอ.นาหมื่น นำโดยนายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนาหมื่น (หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น) โดยมีหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทะนุง ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย...ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer เข็ม1 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 86 dose ,Astrazenega เข็ม2 จำนวน 1 dose ,Pfizer เข็ม2 จำนวน 10 dose ,Moderna เข็ม2 จำนวน 94 dose และAstrazenaga เข็ม3 จำนวน 109 dose รวมเป็น 300 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
... ในการนี้ขอขอบคุณในการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น และ อส.อำเภอนาหมื่น ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:37

COVID Free Setting

เขียนโดย...
⏰ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-13.00 น. คปสอ.นาหมื่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนาหมื่น (หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น) โดยมีหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทะนุง ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย ..ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer เข็ม 2 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 310 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน .. ในการนี้ขอขอบคุณในการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น และ อส.อำเภอนาหมื่น ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ โดยจะมีแผนออกฉีดครั้งต่อไปในวันจันทร์ ที่ 20 ธ.ค. 2564 ต่อไป
Page 1 of 2

Design by: www.diablodesign.eu