โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (30)

13 กันยายน 2566  เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลน่าน และกิ่งกาชาดนาน้อย & นาหมื่น รับบริจาคโลหิตประชาชนชาวนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ (นายอำเภอนาหมื่น) และทีมงาน ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ได้รับการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  โรงพยาบาลนาหมื่น และเครือข่ายเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอนาหมื่น อสม. และ จิตอาสา รวม 20 คน เพื่อร่วมให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยมีประชาชนชาวนาหมื่นร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ จำนวน 109 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 32,700 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วันที่ 9 กันยายน 2566 นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลบ่อแก้ว กล่าวรายงาน  มีกิจกรรมเดินรณรงค์ แข่งขันไลน์แดนซ์ ฟุตบอลเด็กและเยาวชน ฟุตบอลประชาชน แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง และประกวดกองเชียร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน  มีหน่วยงานสนับสนุนเงืนทุน /ถ้วยรางวัล และจัดบุคคลากรช่วยเป็นกรรมการตัดสินชนิดกีฬาต่างๆ การจัดกิจกรรมสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้ภาพรวมสำเร็จอย่างงดงาม

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พ.ศ. 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พ.ศ. 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก โรงพยาบาลนาหมื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติ และเจาะหมู่เลือด ข้าราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ซึ่งวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน กิ่งกาชาดนาน้อย นาหมื่น ร่วมกับ อำเภอนาหมื่น ได้ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยในวันนี้มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 90 คนได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 31,500 ซีซี

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2022 17:41

ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เขียนโดย...

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง เทศบาลบ่อแก้ว สภ.นาหมื่น ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอำเภอ กศน. การไฟฟ้านาหมื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.นาหมื่น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.นาหมื่น และ รพ.นาหมื่น ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปง ตำบลบ่อแก้ว จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมวัดพงษ์ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดบริการประชาชนจากหน่วยงาน ต่างๆ บริการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แบบไม่อดอาหาร (เจาะแบบสุ่ม) การรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียก บริการตัดผมให้กับประชาชน การมอบถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา-ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ .... โดยในวันนี้มีจำนวนผู้ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลทั้งหมด 30 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 12 ราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 136 คน
...ทั้งนี้ขอขอบคุณ อสม.บ้านปง ที่ได้ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สาธารณสุขอำเภอนาหมื่นประกาศเจตนารมณ์งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ ระมัดระวังอุบัติเหตุการจมน้ำ เนื่องจากข้อมูลย้อนหลังช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตเฉพาะในวันลอยกระทงมากถึง 60 ราย จึงขอเน้นย้ำมาตรการ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง”

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้จังหวัดต่างๆ สามารถจัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ขอขมาพระแม่คงคา และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้ โดยสถานการณ์การจมน้ำในช่วงวันลอยกระทง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2564) จากข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าวันลอยกระทงวันเดียว มีคนจมน้ำเสียชีวิต 60 คน เฉลี่ยปีละ 12 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงหลังวันลอยกระทงเพียง 1 วัน ของแต่ละปี จะพบว่ามีการจมน้ำเสียชีวิตสูงมากกว่าวันลอยกระทงถึง 1-2 เท่า กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 45-59 ปี (ร้อยละ 30) เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ร้อยละ 14) เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 5 เท่า ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการจมน้ำในช่วงลอยกระทงที่พบบ่อยคือ การดื่มสุรา การลงไปเก็บเงินในกระทง และการปล่อยให้เด็กลอยกระทงหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ซึ่งจากข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้บาดเจ็บจากการจมน้ำและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ถึง ร้อยละ 15

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำมาตรการสำหรับประชาชนในการป้องกันการจมน้ำ ช่วงลอยกระทง คือ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ไม่เมา คือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันลอยกระทง ไม่เก็บ คือ ไม่แนะนำให้ลงน้ำไปเก็บเหรียญในกระทง เพราะน้ำเย็นอาจทำให้ตะคริวเสี่ยงจมน้ำได้ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เมื่อพาเด็กไปลอยกระทง ไม่ปล่อยเด็กให้คลาดสายตา เพราะเพียงแค่ชั่วพริบตา เด็กอาจตกน้ำได้ (เด็กสามารถจมน้ำได้แม้ระดับน้ำเพียง 1-2 นิ้ว) และการป้องกันสำหรับหน่วยงานหรือพื้นที่จัดงาน คือ 1.กำหนดพื้นที่สำหรับจัดงานลอยกระทงอย่างชัดเจน เว้นระยะห่าง มีแสงสว่างเพียงพอ มีรั้วหรือสิ่งกั้นขวาง ป้องกันการพลัดตกน้ำ 2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำ จมน้ำ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เชือก ไม้ 3.สำหรับการเดินทางทางน้ำ ต้องจัดเตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร และให้มีการสวมใส่ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง 4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่อง และช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หากเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ

Page 1 of 2

Design by: www.diablodesign.eu