โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2024 10:30

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอนาหมื่น ด้านการควบคุมป้องกันยาเสพติด

เขียนโดย...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา
      13.30 น. นายทศพล จักรบุญมา  นายอำเภอนาหมื่น ประธานการประชุมอนุกรรมการ พซอ.ด้านการควบคุมป้องกันยาเสพติด ติดตามงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยส่วนร่วมของชุมชนCommunity Based Treatment(CBTx) กิจกรรมชมรมทูนัมเบอร์วันและการณรงค์วันต่อต้ายยาเสพติดโลกมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 18 คน
อ่าน 201 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu