โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2021 15:56

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่พื้นที่ตำบลเมืองลี

เขียนโดย...

⌚️ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 น.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลเมืองลี ณ รพ.สต.เมืองลี เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย .. ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 dose และ เข็ม 2 จำนวน 38 dose รวมเป็น 45 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
...ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลเมืองลี ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

อ่าน 191 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu