โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021 14:51

รพ.สต.ปิงหลวงจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

เขียนโดย...

วันที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวงได้ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 มีกิจกรรม ดังนี้
1. คืนข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่าน และส่งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้สามารถwalk in ฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆที่เปิดให้บริการทั้งใน รพ.และ นอก รพ.
2.ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
3. วางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนในวันออกอำเภอยิ้มและ พอสว วันที่ 16 และ 21 ธันวาคม 2564
4. คืนข้อมูลการคัดกรองสุขภาพNCD และกระตุ้นหมู่บ้านที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และนัดกลุ่มเสี่ยงตรวจเบาหวาน ไต ตรวจซ้ำ 1 เดือน
5. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์บ้านห้วยเย็น พร้อมสนทนาธรรม

ในการนี้ รพ.สต.ปิงหลวงขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

อ่าน 694 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu