โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2021 15:19

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เขียนโดย...

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.บ้านปิงหลวง จัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา-ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การมอบกล้าพันธุ์ผักแก่ประชาชน การให้บริการตัดผมฟรี การมอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ และการขายสินค้าเกษตรจากเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Astrazenega แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 165 dose แบ่งเป็น เข็ม 1 จำนวน 56 dose เข็ม 2 จำนวน 11 dose และ เข็ม 3 จำนวน 98 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน ?? ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลปิงหลวง ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

อ่าน 604 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu