โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:57

ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เขียนโดย...

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับอำเภอนาหมื่น ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาหมื่น จัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น ?? ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 91 dose แบ่งเป็น Astrazenega เข็ม 1 จำนวน 4 dose ,เข็ม 2 จำนวน 1 dose ,เข็ม 3 จำนวน 80 dose และ Pfizer เข็ม 1 จำนวน 6 dose โดยหลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการตัดผมฟรีจาก อส.นาหมื่น ... ในการนี้ขอขอบคุณ อสม.บ้านน้ำเคิม ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

อ่าน 1163 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu