โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2022 19:18

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วันที่ 17 มิถุนายน 2565

เขียนโดย...
รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้่นที่อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน   
วันที่ 17 มิถุนายน 2565   เวลา 17.30 น.
  •  พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK+) 3 ราย อยู่ใน ต.นาทะนุง 1 ราย และ ต.เมืองลี 2 ราย แยกเป็นดังนี้                                                                                                                                                                      - ผู้ป่วยบ้านทัวทุ่ง ม.5 ต.นาทะนุง 1 ราย                                                                                                                                                                                                                                              - ผู้ป่วยบ้านนาหมอ ม.3 ต.เมืองลี 2 ราย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ☑️ ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
☑️ ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา                  
☑️ หากไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK
☑️ เชิญชวนเข้ารับวัคซีน?เข็มแรก #สร้างภูมิคุ้มกัน ?เข็มสาม#เพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยลดโอกาสติดเชื้อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
อ่าน 760 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu