โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2022 12:06

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดน่าน

เขียนโดย...

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก โรงพยาบาลนาหมื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติ และเจาะหมู่เลือด ข้าราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ซึ่งวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน กิ่งกาชาดนาน้อย นาหมื่น ร่วมกับ อำเภอนาหมื่น ได้ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยในวันนี้มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 90 คนได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 31,500 ซีซี

อ่าน 1026 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu