โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

สสอ.นาหมื่น

สสอ.นาหมื่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น มอบป้ายที่ทำการสถานีสุขภาพ (Health Station) จำนวน 8 จุด สำหรับบริการตรวจเชคสุขภาพ เพื่อประเมินดัชนีชี้วัดทางสุขภาพให้แก่ประชาชน กิจกรรม ดังนี้
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว หาดัชนีมวลกาย ( BMI)
2. วัดระดับความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
3. ประเมินการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ประเมินสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้า ความเสียงฆ่าตัวตาย
5. ให้ความรู้คำแนะนำด้านสุขภาพส่งต่อหากห่งความเสี่ยง

วันที่  26  มิถุนายน  2567

นายอำเภอนาหมื่น ได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านสารและนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด การสร้างเสริมสุขภาพ "รวมพลคนนาหมื่น สร้างสุขภาพ ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรงพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ" อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  เดิน - วิ่ง ระยะทาง  5  กิโลเมตร  รางวัล 3  ประเภทได้แก่ ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจร่วมแข่งขันจำนวน  76  คน

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้ม  วิ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
- วันที่ 26 มิถุนายน 2567 -
ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
เส้นทางเดิน - วิ่ง เริ่มที่ สะพานบ้านห้วยเย็น ถึง โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ระยะทาง 5 กม.
 ประเภทรางวัล 
 - Over All อันดับ 1 ชาย - หญิง รับถ้วยรวงวัล
 - นักเรียนประถม ชาย - หญิง / ลำดับที่ 1 - 3 รับเสื้อ
 - นักเรียนมัธยม ชาย - หญิง / ลำดับที่ 1 - 3 รับเสื้อ
 - ประชาชนทั่วไป ชาย - หญิง / ลำดับที่ 1 - 3 รับเสื้อ
 - ผู้เข้าร่วมทุกคนวิ่งถึงเส้นชัย รับผ้าบัฟคนละ 1 ผืน
กำหนดการ
เวลา 05.30 - 6.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้ม พร้อมกันที่ สะพานบ้านห้วยเย็น
เวลา 6.00 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้ม
หมายเหตุ - ผู้ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้ม ท่านใดสวมเสื้อ ก้าวท้าใจ Season ไหนก็ได้ จะได้รับผ้าบัฟ คนละ 1 ผืน
*** งานนี้มีช่างภาพรอถ่ายรูปให้นะครับผม ***

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น พร้อมคณะกรรมการอำเภอ ทูบี นัมเบอร์วัน อำเภอนาหมื่นรับการตรวจเยี่ยม นิเทศ วิดตามการดำเนินงานอำเภอทูบีนัมเบอร์ วัน จากทีมนิเทศจังหวัดน่าน นำทีมโดย นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว แรงงานจังหวัดน่าน และผู้แทนจากส่วนสาธารณสุข การศึกษา คุมประพฤติ และท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ขอขอบคุณทีมนิเทศฯ และคณะกรรมการอำเภอทูบีนัมเบอร์วั่นทุกประเภท พร้อมรับข้อแนะนำปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับตัวอย่างปลาเกร็ดขาว ในพื้นที่ฮ่าเภอบาหมื่น ซึ่งเก็บจากแม่น้ำต่างๆ ทั้ง 4 ตำบล นำไปตรวจหาพยาธิไบ้ไม้ตับ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป  ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกสถานบริการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดหาปลา และขอขอบคุณประชาชนที่ตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง ผลการตรวจปลา จะใช้เป็นข้อมูลในการป้องกับแลควบคุมโรคต่อไป

3 มิถุนายน 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี  นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ และ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติๆ
  เวลา 07.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตร ณ.วัดนาทะนุง
  เวลา 09.30 น.  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ณ  อบต.นาทะนุง
  เวลา 18.00 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

Page 1 of 10

Design by: www.diablodesign.eu