โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

สสอ.นาหมื่น

สสอ.นาหมื่น

13 กันยายน 2566  เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลน่าน และกิ่งกาชาดนาน้อย & นาหมื่น รับบริจาคโลหิตประชาชนชาวนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ (นายอำเภอนาหมื่น) และทีมงาน ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ได้รับการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  โรงพยาบาลนาหมื่น และเครือข่ายเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอนาหมื่น อสม. และ จิตอาสา รวม 20 คน เพื่อร่วมให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยมีประชาชนชาวนาหมื่นร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ จำนวน 109 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 32,700 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วันที่ 9 กันยายน 2566 นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลบ่อแก้ว กล่าวรายงาน  มีกิจกรรมเดินรณรงค์ แข่งขันไลน์แดนซ์ ฟุตบอลเด็กและเยาวชน ฟุตบอลประชาชน แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง และประกวดกองเชียร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน  มีหน่วยงานสนับสนุนเงืนทุน /ถ้วยรางวัล และจัดบุคคลากรช่วยเป็นกรรมการตัดสินชนิดกีฬาต่างๆ การจัดกิจกรรมสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้ภาพรวมสำเร็จอย่างงดงาม

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พ.ศ. 2566

Page 1 of 6

Design by: www.diablodesign.eu