โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2022 17:41

ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เขียนโดย...

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง เทศบาลบ่อแก้ว สภ.นาหมื่น ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอำเภอ กศน. การไฟฟ้านาหมื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.นาหมื่น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.นาหมื่น และ รพ.นาหมื่น ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปง ตำบลบ่อแก้ว จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารหอประชุมวัดพงษ์ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดบริการประชาชนจากหน่วยงาน ต่างๆ บริการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แบบไม่อดอาหาร (เจาะแบบสุ่ม) การรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียก บริการตัดผมให้กับประชาชน การมอบถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา-ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ .... โดยในวันนี้มีจำนวนผู้ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลทั้งหมด 30 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 12 ราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 136 คน
...ทั้งนี้ขอขอบคุณ อสม.บ้านปง ที่ได้ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่าน 1056 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu