โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพุธ, 13 กันยายน 2023 13:52

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

เขียนโดย...

วันที่ 9 กันยายน 2566 นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลบ่อแก้ว กล่าวรายงาน  มีกิจกรรมเดินรณรงค์ แข่งขันไลน์แดนซ์ ฟุตบอลเด็กและเยาวชน ฟุตบอลประชาชน แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง และประกวดกองเชียร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน  มีหน่วยงานสนับสนุนเงืนทุน /ถ้วยรางวัล และจัดบุคคลากรช่วยเป็นกรรมการตัดสินชนิดกีฬาต่างๆ การจัดกิจกรรมสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้ภาพรวมสำเร็จอย่างงดงาม

อ่าน 401 ครั้ง

Image Gallery

Design by: www.diablodesign.eu