โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (63)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 กันยายน 2566  เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลน่าน และกิ่งกาชาดนาน้อย & นาหมื่น รับบริจาคโลหิตประชาชนชาวนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ (นายอำเภอนาหมื่น) และทีมงาน ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ได้รับการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  โรงพยาบาลนาหมื่น และเครือข่ายเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอนาหมื่น อสม. และ จิตอาสา รวม 20 คน เพื่อร่วมให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยมีประชาชนชาวนาหมื่นร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ จำนวน 109 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 32,700 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วันที่ 9 กันยายน 2566 นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลบ่อแก้ว กล่าวรายงาน  มีกิจกรรมเดินรณรงค์ แข่งขันไลน์แดนซ์ ฟุตบอลเด็กและเยาวชน ฟุตบอลประชาชน แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง และประกวดกองเชียร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน  มีหน่วยงานสนับสนุนเงืนทุน /ถ้วยรางวัล และจัดบุคคลากรช่วยเป็นกรรมการตัดสินชนิดกีฬาต่างๆ การจัดกิจกรรมสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้ภาพรวมสำเร็จอย่างงดงาม

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พ.ศ. 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พ.ศ. 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก โรงพยาบาลนาหมื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติ และเจาะหมู่เลือด ข้าราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ซึ่งวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน กิ่งกาชาดนาน้อย นาหมื่น ร่วมกับ อำเภอนาหมื่น ได้ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยในวันนี้มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 90 คนได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 31,500 ซีซี

Page 3 of 5

Design by: www.diablodesign.eu